RE-INTEGRATIE 2e SPOOR

Als er twijfel is of een werknemer succesvol kan re-integreren bij de eigen werkgever, dan heeft een werkgever de verplichting om deze werknemer adequaat te begeleiden naar ander werk bij een andere werkgever. Onze 2e spoor-begeleiding richt zich op het vinden van passend werk, conform de eisen die het UWV stelt. We worden hierbij ondersteund door de online omgeving Jobport met een uitgebreid aanbod aan testen en interventies. Naast de activerende begeleiding besteden we  aandacht aan ingrijpende gebeurtenissen als baanverlies en het accepteren van beperkingen door ziekte. De begeleiding wordt uitgevoerd door ervaren arbeidsdeskundigen die voortdurend voor ogen hebben of het opgestelde zoekprofiel nog aansluit bij de belastbaarheid van uw werknemer. Indien deze wijzigt, dan wordt het zoekprofiel hierop aangepast. Het kan voorkomen dat er dan ook mogelijkheden ontstaan binnen uw organisatie die betrokken kunnen worden bij de re-integratie van uw werknemer. Als werkgever (en eindverantwoordelijke) wordt u hier actief bij betrokken en op de hoogte gehouden van de voortgang. Bij een plaatsing bieden we nazorg, om er zeker van te zijn dat de werknemer goed op zijn plek zit en een traject succesvol kan worden afgerond.