ARBEIDSDESKUNDIG

ONDERZOEK

Heeft u te maken met langdurig verzuim? Is er twijfel over terugkeer in het eigen werk? Of maakt u zich zorgen over de duurzaamheid van het werk? In deze situaties kan een arbeidsdeskundig onderzoek duidelijkheid en richting geven aan de re-integratie. Naast dat u een advies op maat krijgt over de mogelijkheden van de werknemer, bent u ook vanuit de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om de mogelijkheden bij de eigen werkgever (spoor 1) en zo nodig bij een andere werkgever (spoor 2) te onderzoeken.

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  1. Is het eigen werk bij de eigen werkgever passend?
  2. Zo nee, is het eigen werk passend te maken?
  3. Zo nee, is er ander structureel passend werk bij de eigen werkgever?
  4. Zo nee, heeft werknemer mogelijkheden in ander werk bij een andere werkgever en is een vervolgtraject gewenst?

De arbeidsdeskundigen van Triptiek onderzoeken de mogelijkheden aan de hand van verkregen informatie, gesprekken met de werkgever en de werknemer en eventueel een bezoek aan de werkplek. Het resultaat: een goed leesbaar rapport met een helder advies en praktische vervolgstappen.